Zarząd koła


  Prezes
  Czubaj Mirosław

   502 902 806
   mirekcz@vp.pl

  V-ce Prezes ds. gosp
  Jurek Kazimierz

  V-ce Prezes ds. sport
  Czyżowski Grzegorz

  Skarbnik
  Jakubowski Zbigniew

   501 466 717

  Sekretarz
 Ciepły Piotr

  Członek Zarządu
 Badura Marcin

  Członek Zarządu Maślak Robert

  Członek Zarządu Piszczek Marek

  Członek Zarządu Stefanik Mariusz

  Członek Zarządu Świdowski Stanisław

  Członek Zarządu Twardy Grzegorz