Zarząd koła


  Prezes
 Czubaj Mirosław

  V-ce Prezes ds. gosp
 Jurek Kazimierz

  V-ce Prezes ds. sport
 Czyżowski Grzegorz

  Skarbnik
 Jakubowski Zbigniew

  Sekretarz
 Ciepły Piotr

  Członek Zarządu
 Badura Marcin

  Członek Zarządu Maślak Robert

  Członek Zarządu Piszczek Marek

  Członek Zarządu Stefanik Mariusz

  Członek Zarządu Świdowski Stanisław

  Członek Zarządu Twardy Grzegorz