Komisja egzaminacyjna


  Przewodniczący
 
 
Świdowski Stanisław

  510 073 079


  Z-ca Przewodniczącego
  Twardy Grzegorz

  Członek Komisji
  Czubaj Mirosław

  502 902 806
  mirekcz@vp.pl

  Członek Komisji
  Maślak Robert