LISTA ODPRACOWANYCH GODZIN W 2016


 Antos Józef

 Antos Wiesław

 Bieda Stanisław

 Buliński Mieczysław

 Czopek Adam

 Czubaj  Mirosław

 Drożdż Tadeusz

 Dużyk Jan

 Fabian Tomasz

 Gdula Zbigniew

 Głuszczak Stefan

 Gruca Krzysztof

 Jakubowski Zbigniew

 Janowski Kazimierz

 Kamieniarz Jan

 Kubica Jan

 Kulig Bogdan

 Kulig Małgorzata

 Kutek Mieczysław

 Kutek Tomasz

 Lelek Kamil

 Lelek Krzysztof

 Ławniczek Ryszard

 Machlowski  Marek

 Matej Kazimierz

 Nowak Jerzy

 Nowakowski Zygmunt

 Ocetkiewicz Tadeusz

 Pałasz Marcin

 Papierz Jan

 Piszczek Henryk

 Pląder Kazimierz

 Polus Adam

 Polus Mirosław

 Przeźmiński Henryk

 Przybyło Józef

 Rzepka Mieczysław

 Sadzik Krzysztof

 Sówka Ludwik

 Ścibor Janusz

 Twardy Grzegorz

 Tyrka Jan

 Urbanik Wiesław

 Urbańczyk Tadeusz

 Wańda Józef

 Wątor Wiesław

 Wójcik Michał

 Wójtowicz Zbigniew

 Zapiór Krzysztof

 Świdowski Stanisław