OPŁATY


ŻWIROWNIA SAMBOREK to łowisko specjalne koła Skawina-Miasto . Na terenie ok. 8 hektarów znajdują się 2 zbiorniki które są systematycznie zarybiane za środki zgromadzone ze sprzedaży specjalnych zezwoleń oraz za środki własne koła . Na łowisku obowiązuje odrębny regulamin połowu ryb oraz dodatkowy rejestr ewidencjonowania połowów .Ilość wydawanych zezwoleń jest limitowana .