OPŁATY


ŻWIROWNIA SAMBOREK to łowisko specjalne koła Skawina-Miasto .
Na terenie ok. 8 hektarów znajdują się 3 zbiorniki które są systematycznie zarybiane za środki zgromadzone ze sprzedaży specjalnych zezwoleń oraz za środki własne koła . Na łowisku obowiązuje odrębny regulamin połowu ryb oraz dodatkowy rejestr ewidencjonowania połowów .
Ilość wydawanych zezwoleń jest limitowana
.