2012


PUCHAR PIASTA - 28.04.2012 - ZESŁAWICE

sektor A
1 . Pogonowski Bartek . . . .Zwierzyniec . . . . 5130
2 . Lejda Mariusz . . . . . . . Nowa Huta . . . . .3820
3 . Oktabski Mateusz . . . . .Kaster . . . . . . . .2980
4 . Godyń Grzegorz . . . . . .Krzeszowice . . . .2940
5 . Juraszek Piotr . . . . . . . Skawina Hutnik . .2805
6 . Maciejowski Tadeusz . . Piast . . . . . . . . . 2780
7 . Czubaj Mirosław . . . . Skawina Miasto . 2430
8 . Idziak Magdalena . . . . .Stare Miasto . . . .2415
9 . Konieczka Jerzy . . . . . . Indyw . . . . . . . . 820
10.Jodłowski Tomasz . . . . .Indyw. . . . . . . . .550

sektor B
1 . Dubis Marek . . . . . . . . Nowa Huta . . . . .5435
2 . Mączka Sebastian . . . . Kaster . . . . . . . . 5270
3 . Miernik Maciej . . . . . . .Zwierzyniec . . . . 4480
4 . Radzik Sławomir . . . . . Krzeszowice . . . . 3295
5 . Chlebek Paweł . . . . . . .Piast . . . . . . . . . 1930
6 . Dziekan Michał . . . . . . Stare Miasto . . . .1620
7 . Piszczek Henryk . . . .Skawina Miasto . . 1530
8 . Budek Kazimierz . . . . . Skawina Hutnik . .1155
9 . Bojdo Grzegorz . . . . . . Indyw . . . . . . . . .595

sektor C
1 . Czyżowski Grzegorz . .Skawina Miasto . . . 7095
2 . Lietz Krzysztof . . . . . . . Zwierzyniec . . . . . .6200
3 . Dziekan Dominik . . . . . .Stare Miasto . . . . . 3485
4 . Więckowski Piotr . . . . . .Skawina Hutnik . . . 2760
5 . Mrozicki Albin . . . . . . . .Nowa Huta . . . . . . 2370
6 . Jaśkiewicz Dawid . . . . . Kaster . . . . . . . . . .2275
7 . Wójcik Stanisław . . . . . .Krzeszowice . . . . . .2065
8 . Błachno Franciszek . . . . Skała . . . . . . . . . . 1045
9 . Żurek Edward . . . . . . . .Piast . . . . . . . . . . .1685
10.Batko Ryszard . . . . . . . .Indyw . . . . . . . . . .1110

wyniki drużynowe
1 . Zwierzyniec . . . . . . . . . .6 pkt
2 . Nowa Huta . . . . . . . . . . 8
3 . Kaster . . . . . . . . . . . . . 11
4 . Skawina Miasto . . . . . 15
5 . Krzeszowice . . . . . . . . . 15
6 . Stare Miasto . . . . . . . . .17
7 . Skawina Hutnik . . . . . . .17
8 . Piast . . . . . . . . . . . . . . 20
9 . Skała . . . . . . . . . . . . . .31


PUCHAR ZWIERZYŃCA - 29.04.2012 - POBIEDNIK

sektor A
1 . Mączka Sebastian . . . . . . Kaster . . . . . . . . .7920
2 . Miernik Maciej . . . . . . . . .Zwierzyniec . . . . . 5950
3 . Idziak Magdalena . . . . . . .Stare Miasto . . . . .3730
4 . Dubis Marek . . . . . . . . . . Nowa Huta . . . . . .3570
5 . Błachno Franciszek . . . . . .Skała . . . . . . . . . 2780
6 . Żurek Piotr . . . . . . . . . . . Skawina Hutnik . . .2690
7 . Twardy Grzegorz . . . . . .Skawina Miasto . . .2570
8 . Ziajko Krzysztof . . . . . . . .Wieliczka . . . . . . .2210
9 . Maciejowski Tadeusz . . . . .Piast . . . . . . . . . .1780
10.Smagowicz Andrzej . . . . . .Kolejarz . . . . . . . 1440
11.Radzik Sławomir . . . . . . . .Krzeszowice . . . . 1410

sektor B
1 . Nowaczyk Krzysztof . . . . . . Zwierzyniec . . . . . 6610
2 . Lejda Mariusz . . . . . . . . . . .Nowa Huta . . . . . .6140
3 . Czubaj Mirosław . . . . . . . Skawina Miasto . . .4340
4 . Burmer Jarosław . . . . . . . . .Kolejarz . . . . . . . .3310
5 . Godyń Grzegorz . . . . . . . . . Krzeszowice . . . . .3270
6 . Dziekan Michał . . . . . . . . . .Stare Miasto . . . . .3220
7 . Cyganek Stanisław . . . . . . . Indyw . . . . . . . . .3200
8 . Oktabski Mateusz . . . . . . . . Kaster . . . . . . . . .2920
9 . Budek Kazimierz . . . . . . . . . Skawina Hutnik . .1300
10.Szczurek Zbigniew . . . . . . . .Wieliczka . . . . . . 1000
11.Żurek Edward . . . . . . . . . . .Piast . . . . . . . . . . 880

sektor C
1 . Czyżowski Grzegorz . . . . .Skawina Miasto . . .9550
2 . Pogonowski Bartek . . . . . . . Zwierzyniec . . . . . 8230
3 . Mrozicki Albin . . . . . . . . . . .Nowa Huta . . . . . .5660
4 . Kwapień Łukasz . . . . . . . . . Kolejarz . . . . . . . .5030
5 . Wójcik Stanisław . . . . . . . . Krzeszowice . . . . . 2950
6 . Więckowski Piotr . . . . . . . . Skawina Hutnik . . . 2860
7 . Lietz Krzysztof . . . . . . . . . .Indyw . . . . . . . . . 2810
8 . Dziekan Dominik . . . . . . . . Stare Miasto . . . . .2750
9 . Chlebek Paweł . . . . . . . . . .Piast . . . . . . . . . . 2230
10. Konieczka Jerzy . . . . . . . . Indyw . . . . . . . . . 1840
11. Michedziński Marek . . . . . . Wieliczka . . . . . . .1650
12. Jaśkiewicz Dawid . . . . . . . .Kaster . . . . . . . . .1280

wyniki drużynowe
1 . Zwierzyniec . . . . . . . . 5 pkt
2 . Nowa Huta . . . . . . . . .9
3 . Skawina Miasto . . . .10
4 . Stare Miasto . . . . . . . 16
5 . Kolejarz . . . . . . . . . . .17
6 . Kaster . . . . . . . . . . . .18
7 . Skawina Hutnik . . . . . 19
8 . Krzeszowice . . . . . . . .20
9 . Wieliczka . . . . . . . . . .25
10. Piast . . . . . . . . . . . . .26

PUCHAR KOŁA STARE MIASTO - 12.05.2012 - WISŁA PIEKARY

sektor A
1 . Czubaj Mirosław . . . . . . Skawina Miasto . . . . . . . 1315
2 . Lejda Mariusz . . . . . . . . . .Nowa Huta . . . . . . . . . . 1150
3 . Oktabski Mateusz . . . . . . . Kaster . . . . . . . . . . . . . .960
4 . Pogonowski Bartek . . . . . . Zwierzyniec . . . . . . . . . . 720
5 . Borsuk Krzysztof . . . . . . . .Stare Miasto . . . . . . . . . .360
6 . Chlebek Paweł . . . . . . . . . Piast . . . . . . . . . . . . . . . 270
7 . Godyń Grzegorz . . . . . . . .Krzeszowice . . . . . . . . . . .15
8 . Struzik Mirosław . . . . . . . .Grzegórzki . . . . . . . . . . . .0

sektor B
1 . Miernik Maciej . . . . . . . . Zwierzyniec . . . . . . . . . . 1165
2 . Dubis Marek . . . . . . . . . .Nowa Huta . . . . . . . . . . .1055
3 . Wójcik Andrzej . . . . . . . .Grzegórzki . . . . . . . . . . . 705
4 . Idziak Magdalena . . . . . . Stare Miasto . . . . . . . . . .670
5 . Jaśkiewicz Dawid . . . . . . Kaster . . . . . . . . . . . . . . 355
6 . Maciejowski Tadeusz . . . .Piast . . . . . . . . . . . . . . . 305
7 . Holik Sebastian . . . . . . Skawina Miasto . . . . . . . . 65
8 . Zając Marek . . . . . . . . . . Krzeszowice . . . . . . . . . . 0

sektor C
1 . Lietz Krzysztof . . . . . . . . . Zwierzyniec . . . . . . . . 1805
2 . Bystroń Michał . . . . . . . . . Piast . . . . . . . . . . . . . .670
3 . Mrozicki Albin . . . . . . . . . .Nowa Huta . . . . . . . . . 610
4 . Czyżowski Grzegorz . . . .Skawina Miasto . . . . . . 450
5 . Błachno Franciszek . . . . . .Indyw. . . . . . . . . . . . . .100
6 . Dziekan Michał . . . . . . . . .Stare Miasto . . . . . . . . .70
7 . Czeremuga Leszek . . . . . . Grzegórzki . . . . . . . . . .25
8 . Wójcik Stanisław . . . . . . . Krzeszowice . . . . . . . . . 0

wyniki drużynowe
1 . Zwierzyniec . . . . . . . . 6 pkt
2 . Nowa Huta . . . . . . . . .7
3 . Skawina Miasto . . . .12
4 . Piast . . . . . . . . . . . . .14
5 . Stare Miasto . . . . . . . 15
6 . Kaster . . . . . . . . . . . .17
7 . Grzegórzki . . . . . . . . .18
8 . Krzeszowice . . . . . . . .22


MISTRZOSTWA KRAKOWA - 13.05.2012 - WISŁA PIEKARY

sektor A
1 . Czubaj Mirosław . . . . . . Skawina Miasto . . . . . . . . .1435
2 . Pogonowski Bartek . . . . . . Zwierzyniec . . . . . . . . . . .1015
3 . Pszczeliński Zbigniew . . . . .Bielsko Biała . . . . . . . . . . 900
4 . Radzik Sławomir . . . . . . . . Krzeszowice . . . . . . . . . . .550
5 . Lietz Krzysztof . . . . . . . . . .Zwierzyniec . . . . . . . . . . .270
6 . Oktabski Mateusz . . . . . . . .Kaster . . . . . . . . . . . . . . 230
7 . Wójcik Stanisław . . . . . . . . Krzeszowice . . . . . . . . . . 15
8 . Holik Sebastian . . . . . . . .Skawina Miasto . . . . . . . . .0

sektor B
1 . Czyżowski Grzegorz . . . . Skawina Miasto . . . . . . . . . 1630
2 . Maciejowski Tadeusz . . . . . .Piast . . . . . . . . . . . . . . . . 1455
3 . Dziekan Michał . . . . . . . . . .Stare Miasto . . . . . . . . . . . 470
4 . Lejda Mariusz . . . . . . . . . . .Nowa Huta . . . . . . . . . . . . 460
5 . Miernik Maciej . . . . . . . . . . Zwierzyniec . . . . . . . . . . . .435
6 . Chlebek Paweł . . . . . . . . . . Piast . . . . . . . . . . . . . . . . .370
7 . Przezmiński Henryk . . . . .Skawina Miasto . . . . . . . . . 190

sektor C
1 . Idziak Magdalena . . . . . . . . Stare Miasto . . . . . . . . . . .735
2 . Piekarski Grzegorz . . . . . . . Ciepłownik . . . . . . . . . . . . 655
3 . Dziekan Dominik . . . . . . . . .Stare Miasto . . . . . . . . . . .620
4 . Mrozicki Albin . . . . . . . . . . . Nowa Huta . . . . . . . . . . . .355
5 . Borsuk Krzysztof . . . . . . . . .Stare Miasto . . . . . . . . . . .180
6 . Więcław Stefan . . . . . . . . . .Stare Miasto . . . . . . . . . . . 60
7 . Błachno Franciszek . . . . . . . Skała . . . . .. . . . . . . . . . . .30

MISTRZOSTWA KRAKOWA - klasyfikacja końcowa

1 . Czyżowski Grzegorz . . . . . .Skawina Miasto
2 . Czubaj Mirosław . . . . . . . . .Skawina Miasto
3 . Idziak Magdalena . . . . . . . . . Stare Miasto
4 . Maciejowski Tadeusz . . . . . . . Piast
5 . Pogonowski Bartek . . . . . . . . Zwierzyniec
6 . Piekarski Grzegorz . . . . . . . . .Ciepłownik
7 . Pszczeliński Zbigniew . . . . . . .Bielsko Biała
8 . Dziekan Dominik . . . . . . . . . .Stare Miasto
9 . Dziekan Michał . . . . . . . . . . . Stare Miasto
10. Radzik Sławomir . . . . . . . . . .Krzeszowice


PUCHAR KOŁA GRZEGÓRZKI - 27.05.2012 - ZALEW NOWA HUTA

sektor A
1 . Jaśkiewicz Dawid . . . . . . .Kaster . . . . . . . . . 5965
2 . Radzik Sławomir . . . . . . . Krzeszowice . . . . . 2616
3 . Lejda Mariusz . . . . . . . . . Nowa Huta . . . . . . 2273
4 . Drożdż Tadeusz . . . . . . Skawina Miasto . . . 1613
5 . Więckowski Andrzej . . . . .Skawina Hutnik . . . 1584
6 . Lietz Krzysztof . . . . . . . . .Zwierzyniec . . . . . .1415
7 . Wróblewski Pawł . . . . . . . Niepołomice . . . . . 1220
8 . Dziekan Michał . . . . . . . . Stare Miasto . . . . . 1058
9 . Wójcik Piotr . . . . . . . . . . Grzegórzki . . . . . . . 920
10. Chlebek Paweł . . . . . . . . Piast . . . . . . . . . . . 748
11. Błachno Franciszek . . . . . Skała . . . . . . . . . . 626
12. Frankowski Krzysztf . . . . Kolejarz . . . . . . . . . 343

sektor B
1 . Juraszek Piotr . . . . . . . . Skawina Hutnik . . . .3737
2 . Wójcik Stanisław . . . . . . .Krzeszowice . . . . . .3231
3 . Jodłowski Tomasz . . . . . . Kaster . . . . . . . . . .3082
4 . Dubis Marek . . . . . . . . . . Nowa Huta . . . . . . 3053
5 . Bystroń Michał . . . . . . . . .Piast . . . . . . . . . . .2903
6 . Idziak Magdalena . . . . . . Stare Miasto . . . . . .2279
7 . Nowaczyk Krzysztof . . . . .Zwierzyniec . . . . . . 1872
8 . Wójcik Andrzej . . . . . . . . Grzegórzki . . . . . . .1711
9 . Czubaj Mirosław . . . . . .Skawina Miasto . . . . 619
10. Firlit Marian . . . . . . . . . . Niepołomice . . . . . . 590
11. Smagowicz Andrzej . . . . .Kolejarz . . . . . . . . . 156

sektor C
1 . Czyżowski Grzegorz . . .Skawina Miasto . . . . 3761
2 . Więckowski Piotr . . . . . . .Skawina Hutnik . . . . 2507
3 . Pogonowski Bartek . . . . . Zwierzyniec . . . . . . .2429
4 . Oktabski Mateusz . . . . . . Kaster . . . . . . . . . . .2197
5 . WróblewskiBogdan . . . . . Niepołomice . . . . . . .1515
6 . Mrozicki Albin . . . . . . . . . Nowa Huta . . . . . . . .1511
7 . Maciejowski Tadeusz . . . . Piast . . . . . . . . . . . .1331
8 . Struzik Mirosław . . . . . . . Grzegórzki . . . . . . . . 947
9 . Godyń Grzegorz . . . . . . . .Krzeszowice. . . . . . . 687
10. Kalicki Stanisław . . . . . . .Skała . . . . . . . . . . . .668
11. Małolepszy Adam . . . . . . Kolejarz . . . . . . . . . .506

wyniki drużynowe
1 . Kaster . . . . . . . . . . 8 pkt
2 . Skawina Hutnik . . . .8
3 . Nowa Huta . . . . . . .13
4 . Krzeszowice . . . . . .13
5 . Skawina Miasto. . .14
6 . Zwierzyniec . . . . . . 16
7 . Piast . . . . . . . . . . . 22
8 . Niepołomice . . . . . . 22
9 . Grzegórzki . . . . . . . 25
10. Stare Miasto . . . . . 26
11. Kolejarz . . . . . . . . 34
12. Skała . . . . . . . . . . 34


SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU PZW KRAKÓW 23-24.06.2012 PODGÓRKI TYNIECKIE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I tura . . . .II tura . . . razem

1 . Mączka Sebastian . . . . . . 1. . . . . . . 3 . . . . . . 4
2 . Fornalik Ireneusz . . . . . . .2 . . . . . . .2 . . . . . . 4
3 . Bednarski Robert . . . . . . .3. . . . . . . 2. . . . . . .5
4 . Pogonowski Bartek . . . . . .5 . . . . . . .1 . . . . . . 6
5 . Czubaj Mirosław . . . . . . 2 . . . . . . .4. . . . . . .6
6 . Hyla Bogusław . . . . . . . . .7 . . . . . . .1 . . . . . . 8
7 . Czyżowski Grzegorz . . . 1 . . . . . . .8 . . . . . . 9
8 . Maciejowski Tadeusz . . . . 6. . . . . . . 3. . . . . . . 9
9 . Dubis Marek . . . . . . . . . . 3 . . . . . . .7. . . . . . .10
10. Oktabski Mateusz . . . . . . 7. . . . . . . 4. .. . . . . 11MISTRZOSTWA KLUBU WKS KRAKÓW - 8.09.2012 - PODGÓRKI TYNIECKIE

1 . Hyla Bogusław . . . . . . . . 4995
2 . Dubis Marek . . . . . . . . . .4940
3 . Czubaj Mirosław . . . .. .4615
4 . Jodłowski Tomasz . . . . . .4070
5 . Czyżowski Grzegorz . . .3600
6 . Lietz Krzysztof . . . . . . . . 3305
7 . Lejda Mariusz . . . . . . . . .3290
8 . Dziekan Dominik . . . . . . .2880
9 . Idziak Magdalena . . . . . . 2350
10. Kalicki Stanisław . . . . . . 1725
11. Wołek Andrzej . . . . . . . .1710
12. Radzik Sławomir . . . . . . 1690
13. Oktabski Mateusz . . . . . 1670
14. Mrozicki Albin . . . . . . . . 1505
15. Piszczek Henryk . . . . .1425
16. Wójcik Stanisław . . . . . .1200
17. Błachno Franciszek . . . . 1080
18. Piekarski Grzegorz . . . . .1050
19. Chlebek Paweł . . . . . . . . 465


PUCHAR KOŁA KLEPARZ - 09.09.2012 - WISŁA

sektor A
1 . Pogonowski Bartek . . . . . .Zwierzyniec . . . . . 2950
2 . Kalicki Stanisław . . . . . . . Indyw. . . . . . . . . . 1860
3 . Lejda Mariusz . . . . . . . . . .Nowa Huta . . . . . . 980
4 . Czyżowski Grzegorz . . . Skawina Miasto . . . 390
5 . Błachno Franciszek . . . . . .Indyw. . . . . . . . . . 370
6 . Domagała Andrzej . . . . . . Kleparz . . . . . . . . .360
7 . Potoczek Bartek . . . . . . . . Krzeszowice . . . . . 280
8 . Dziekan Michał . . . . . . . . .Stare Miasto . . . . . 240

sektor B
1 . Jaśkiewicz Dawid . . . . . . . Kaster . . . . . . . . . 2580
2 . Miernik Maciej . . . . . . . . . Zwierzyniec . . . . . 2210
3 . Maciejowski Tadeusz . . . . .Piast . . . . . . . . . . 1320
4 . Mrozicki Albin . . . . . . . . . .Nowa Huta . . . . . .1150
5 . Piszczek Henryk . . . . . . Skawina Miasto . . .1080
6 . Wójcik Stanisław . . . . . . . Krzeszowice . . . . . .890
7 . Dziekan Dominik . . . . . . . Stare Miasto . . . . . .670
8 . Klita Krzysztof . . . . . . . . . Kleparz . . . . . . . . .190

sektor C
1 . Idziak Magdalena . . . . . Stare Miasto . . . . . . . 3150
2 . Czubaj Mirosław . . . . .Skawina Miasto . . . . . 2420
3 . Dubis Marek . . . . . . . . . Nowa Huta . . . . . . . . 1270
4 . Nowaczyk Krzysztof . . . .Zwierzyniec . . . . . . . .1160
5 . Seweryn Marcin . . . . . . .Kleparz . . . . . . . . . . . 970
6 . Oktabski Mateusz . . . . . .Kaster . . . . . . . . . . . .740
7 . Godyń Grzegorz . . . . . . .Krzeszowice . . . . . . . .560
8 . Wołek Andrzej . . . . . . . .Piast . . . . . . . . . . . . . 440

wyniki drużynowe
1 . Zwierzyniec . . . . . . . . 7
2 . Nowa Huta . . . . . . . . .9
3 . Skawina Miasto . . . .10
4 . Stare Miasto . . . . . . . 14
5 . Kaster . . . . . . . . . . . .16
6 . Kleparz . . . . . . . . . . .17
7 . Krzeszowice . . . . . . . .18
8 . Piast . . . . . . . . . . . . .20


PUCHAR BARTKA I MARIUSZA - 22.09.2012 - PODGÓRKI TYNIECKIE

sektor A
1 . Hyla Bogusław . . . . . . . . . .Indyw. . . . . . . . . . .3100
2 . Oktabski Mateusz . . . . . . . .Kaster . . . . . . . . . .3050
3 . Pogonowski Bartek . . . . . . .Zwierzyniec . . . . . . 2655
4 . Idziak Magdalena . . . . . . . .Stare Miasto . . . . . .1960
5 . Radzik Sławomir . . . . . . . . Krzeszowice . . . . . . 1220
6 . Lejda Mariusz . . . . . . . . . . Nowa Huta . . . . . . . 970
7 . Błachno Franciszek . . . . . . Skała . . . . . . . . . . . 675
8 . Piszczek Henryk . . . . . . .Skawina Miasto . . . . 610

sektor B
1 . Czubaj Mirosław . . . . . . Skawina Miasto . . . . . . .6705
2 . Miernik Maciej . . . . . . . . . Zwierzyniec . . . . . . . . . 5625
3 . Mączka Sebastian . . . . . . .Kaster . . . . . . . . . . . . .4820
4 . Dubis Marek . . . . . . . . . . Nowa Huta . . . . . . . . . . 2480
5 . Wójcik Stanisław . . . . . . . Krzeszowice . . . . . . . . . 1210
6 . Chlebek Paweł . . . . . . . . .Piast . . . . . . . . . . . . . . .970
7 . Cyganek Stanisław . . . . . .Skała . . . . . . . . . . . . . . 735
8 . Dziekan Dominik . . . . . . . Stare Miasto . . . . . . . . . 210
9 . Jodłowski Tomasz . . . . . . .Indyw. . . . . . . . . . . . . . 170

sektor C
1 . Czyżowski Grzegorz . . . .Skawina Miasto . . . . . . .4835
2 . Maciejowski Tadeusz . . . . . Piast . . . . . . . . . . . . . . 3540
3 . Mrozicki Albin . . . . . . . . . . Nowa Huta . . . . . . . . . .2720
4 . Nowaczyk Krzysztof . . . . . .Zwierzyniec . . . . . . . . . 1980
5 . Bronicki Tomasz . . . . . . . . Indyw. . . . . . . . . . . . . .1410
6 . Dziekan Michał . . . . . . . . .Stare Miasto . . . . . . . . . .760
7 . Kalicki Stanisław . . . . . . . .Skała . . . . . . . . . . . . . . 750
8 . Godyń Grzegorz . . . . . . . . Krzeszowice . . . . . . . . . .695
9 . Jaśkiewicz Dawid . . . . . . . .Kaster . . . . . . . . . . . . . 160

wyniki drużynowe
1 . Zwierzyniec . . . . . . . . . 8 pkt
2 . Skawina Miasto . . . . . 9
3 . Kaster . . . . . . . . . . . . .12
4 . Nowa Huta . . . . . . . . . .12
5 . Krzeszowice . . . . . . . . .16
6 . Stare Miasto . . . . . . . . .16
7 . Piast . . . . . . . . . . . . . . 18
8 . Skała . . . . . . . . . . . . . 19


PUCHAR NOWEJ HUTY - 23.09.2012 - ZALEW NOWA HUTY

sektor A
1 . Hyla Bogusław . . . . . . .Nowa Huta II . . . .8404
2 . Czubaj Mirosław . . . . Skawina Miasto . . 8396
3 . Mączka Sebastian . . . . Kaster . . . . . . . . .7446
4 . Lejda Mariusz . . . . . . . Nowa Huta . . . . . 6718
5 . Wójcik Stanisław. . . . . .Krzeszowice . . . . 4182
6 . Bronicki Tomasz . . . . . Indyw . . . . . . . . .3663
7 . Pogonowski Bartek . . . .Zwierzyniec . . . . .3407
8 . Banaś Andrzej . . . . . . . Proszowice . . . . . 3246
9 . Cyganek Stanisław . . . .Skała . . . . . . . . . 2323
10. Małek Krzysztof . . . . . .Garnizonowe . . . .2239
11. Chojnacki Maciej . . . . . Dobczyce . . . . . . 1855
12. Dziekan Dominik . . . . . Stare Miasto . . . . 1282
13. Struzik Mirosław . . . . . .Grzegórzki . . . . . . 0

sektor B
1 . Miernik Maciej . . . . . . .Zwierzyniec . . . . . . 10410
2 . Bednarski Robert . . . . .Indyw. . . . . . . . . . .8825
3 . Czyżowski Grzegorz . Skawina Miasto . . . .8263
4 . Moliszewski Jerzy . . . . Proszowice . . . . . . . 7689
5 . Tylek Paweł . . . . . . . . Nowa Huta II . . . . . .5723
6 . Dziekan Michał . . . . . . Stare Miasto . . . . . . 4500
7 . Gronowski Edward . . . .Garnizonowe . . . . . .4379
8 . Jaśkiewicz Dawid . . . . .Kaster . . . . . . . . . . 4333
9 . Mrozicki Albin . . . . . . . Nowa Huta I . . . . . .2480
10.Radzik Sławomir . . . . . Krzeszowice . . . . . . 3223
11.Chlebek Paweł . . . . . . .Piast . . . . . . . . . . . 2353
12.Wójcik Andrzej . . . . . . Grzegórzki . . . . . . . 2300
13. Śliwiński Grzegorz . . . Dobczyce . . . . . . . . 0

sektor C
1. Dubis Marek . . . . . . . . Nowa Huta I . . . . . . 9795
2. Lietz Krzysztof . . . . . . .Zwierzyniec . . . . . . .8416
3. Błachno Franciszek . . . Skała . . . . . . . . . . . .8018
4. Oktabski Mateusz . . . . Kaster . . . . . . . . . . . 7424
5. Idziak Magdalena . . . . Stare Miasto . . . . . . . 6869
6. Jodłowski Tomasz . . . . Indyw . . . . . . . . . . . 5748
7. Godyń Grzegorz . . . . . .Krzeszowice . . . . . . . 5293
8. Konieczka Jerzy . . . . . Nowa Huta II . . . . . . .4677
9. Zemełka Jerzy . . . . . . Proszowice . . . . . . . . .4421
10. Piszczek Henryk . . .Skawina Miasto . . . . . 3232
11. Maciejowski Tadeusz .Piast . . . . . . . . . . . . .2398
12. Dżugan Paweł . . . . . . Dobczyce . . . . . . . . . 1646
13. Wójcik Piotr . . . . . . . .Grzegórzki . . . . . . . . 1542
14. Bukowski Edward . . . .Garnizonowe . . . . . . . 467

wyniki drużynowe
1. Zwierzyniec . . . . . . . . 9pkt
2. Nowa Huta II . . . . . . . 12
3. Nowa Huta I . . . . . . . .13
4. Skawina Miasto . . . . 13
5. Kaster . . . . . . . . . . . . 14
6. Proszowice . . . . . . . . . 18
7. Krzeszowice . . . . . . . . 20
8. Stare Miasto . . . . . . . . 21
9. Skała . . . . . . . . . . . . . 25
10. Garnizonowe . . . . . . . 28
11. Piast . . . . . . . . . . . . . 33
12. Dobczyce . . . . . . . . . .33
13. Grzegórzki . . . . . . . . . 36


PUCHAR KASTERA - 29.09.2012 - PODGÓRKI TYNIECKIE

sektor A
1 . Lejda Mariusz . . . . . . Nowa Huta . . . . . 5060
2 . Hyla Bogusław . . . . . . Indyw . . . . . . . . 4025
3 . Oktabski Mateusz . . . .Kaster . . . . . . . . 2460
4 . Lietz Krzysztof . . . . . .Zwierzyniec . . . . .1940
5 . Dziekan Michał . . . . . .Stare Miasto . . . . 1875
6 . Wójcik Stanisław . . . . Krzeszowice . . . . .1620
7 . Piszczek Henryk . . . Skawina Miasto . . 1365

sektor B
1 . Jodłowski Tomasz . . . . .Kaster . . . . . . . .2095
2 . Pogonowski Bartek . . . .Zwierzyniec . . . . 1700
3 . Czyżowski Grzegorz . .Skawina Miasto . .1290
4 . Dziekan Dominik . . . . . .Stare Miasto . . . . 465
5 . Radzik Sławomir . . . . . . Krzeszowice . . . .390
6 . Cyganek Stanisław . . . . .Indyw . . . . . . . . 380
7 . Mrozicki Albin . . . . . . . . Nowa Huta . . . . .160
8 . Konik Rafał . . . . . . . . . .Indyw . . . . . . . . 20

sektor C
1 . Nowaczyk Krzysztof . . . . .Zwierzyniec . . . . 6730
2 . Czubaj Mirosław . . . . . Skawina Miasto . . 4005
3 . Godyń Grzegorz . . . . . . . Krzeszowice . . . . 2010
4 . Mączka Sebastian . . . . . .Kaster . . . . . . . . 1295
5 . Dubis Marek . . . . . . . . . .Nowa Huta . . . . . 1100
6 . Błachno Franciszek . . . . .Indyw. . . . . . . . . .565
7 . Idziak Magdalena . . . . . .Stare Miasto . . . . . 65

wyniki drużynowe
1 . Zwierzyniec . . . . . . . .6 pkt
2 . Kaster . . . . . . . . . . . .7
3 . Skawina Miasto . . . .11
4 . Nowa Huta . . . . . . . . 12
5 . Krzeszowice . . . . . . . .13
6 . Stare Miasto . . . . . . . 16


PUCHAR KRZESZOWIC - 30.09.2012 - PODGÓRKI TYNIECKIE

sektor A
1 . Dubis Marek . . . . . .. . . . . Nowa Huta . . . . . . . . 6060
2 . Radzik Sławomir . . . . . . . .Krzeszowice . . . . . . . .4450
3 . Nowzaczyk Krzysztof . . . . .Zwierzyniec . . . . . . . .3220
4 . Jodłowski Tomasz . . . . . . .Kaster . . . . . . . . . . . .2860
5 . Konik Rafał . . . . . . . . . . . Indyw. . . . . . . . . . . . 2330
6 . Wójcik Andrzej . . . . . . . . Grzegórzki . . . . . . . . . 630
7 . Przezmiński Henryk . . . Skawina Miasto . . . . . .550
8 . Dziekan Dominuk . . . . . . .Stare Miasto . . . . . . . .460
9 . Chojnacki Marek . . . . . . . Dobczyce. . . . . . . . . . .410

sektor B
1 . Mączka Sebastian . . . . . . .Kaster . . . . . . . . . . . .3870
2 . Pogonowski Bartek . . . . . . Zwierzyniec . . . . . . . .3470
3 . Czyżowski Grzegorz . . . .Skawina Miasto . . . . . 2810
4 . Mrozicki Albin . . . . . . . . . . Nowa Huta . . . . . . . .1440
5 . Idziak Magdalena . . . . . . . Stare Miasto . . . . . . . 1380
6 . Godyń Grzegorz . . . . . . . . Krzeszowice . . . . . . . .510
7 . Holik Sebastian . . . . . . . . . Indyw. . . . . . . . . . . . 350
8 . Cyganek Stanisław . . . . . . .Indyw. . . . . . . . . . . . 300
9 . Marta Teodor . . . . . . . . . . .Grzegórzki . . . . . . . . .40
10.Śliwiński Grzegorz . . . . . . . Dobczyce . . . . . . . . . . 0

sektor C
1 . Hyla Bogusław . . . . . . . . . Nowa Huta . . . . . . . . . . 10350
2 . Czubaj Mirosław . . . . . . .Skawina Miasto . . . . . . .6630
3 . Dziekan Michał . . . . . . . . . Stare Miasto . . . . . . . . . 2620
4 . Wójcik Stanisław . . . . . . . . Krzeszowice . . . . . . . . . 2540
5 . Oktabski Mateusz . . . . . . . .Kaster . . . . . . . . . . . . . 2470
6 . Dżugan Paweł . . . . . . . . . .Dobczyce . . . . . . . . . . . 1910
7 . Lietz Krzysztof . . . . . . . . . . Zwierzyniec . . . . . . . . .1550
8 . Błachno Franciszek . . . . . . . Indyw. . . . . . . . . . . . . .770
9 . Kolasa Janusz . . . . . . . . . . . Grzegórzki . . . . . . . . . .350

wyniki drużynowe
1 . Nowa Huta . . . . . . . .6
2 . Kaster . . . . . . . . . . 10
3 . Skawina Miasto . . .11
4 . Zwierzyniec . . . . . . .12
5 . Krzeszowice . . . . . . 12
6 . Stare Miasto . . . . . . 15
7 . Grzegórzki . . . . . . . .20
8 . Dobczyce . . . . . . . . .22