2013


PUCHAR KASTERA - 20.10.2013- ZALEW NOWA HUTA

sektor A
1. Miernik Maciej - - - - - - - - - Zwierzyniec - - - - - 2084
2. Mrozicki Albin - - - - - - - - - Indyw. - - - - - - - - 2007
3. Jodłowski Tomasz - - - - - - -Nowa Huta - - - - - - 1294
4. Radzik Sławomir - - - - - - - -Krzeszowice I - - - - -1131
5. Bronicki Tomasz - - - - - - - -Indyw. - - - - - - - - -962
6. Dziekan Michał  - - - - - - - - Stare Miasto - - - - - 652
7. Dziedziak Bogusław - - - - - - Krzeszowice II - - - - 334
8. Piszczek Henryk - - - - - - - - Skawina Miasto - - - -235
9. Gumula Rafał - - - - - - - - - - Skała - - - - - - - - - 235
10. Ma¶lak Edward - - - - - - - - -Indyw. - - - - - - - - 65
11. Bystroń Michał - - - - - - - - -Piast - - - - - - - - -  3

sektor B
1. Dubis Marek - - - - - - - - - -  Nowa Huta - - - - - 2468
2. Nowaczyk Krzysztof - - - - - - Zwierzyniec - - - - -2047
3. Chlebek Paweł - - - - - - - - -  Piast - - - - - - - - 1495
4. Czubaj Mirosław - - - - - - - - -Skawina Miasto - - 1366
5. Dziekan Dominik - - - - - - - - -Stare Miasto - - - - 595
6. Lietz Krzysztof - - - - - - - - - Indyw. - - - - - - - -519
7. Holik Sebastian - - - - - - - - -Indyw. - - - - - - - -182
8. Palim±ka Łukasz - - - - - - - - Krzeszowice II - - - -167
9. Wójcik Stanisław - - - - - - - -Krzeszowice I - - - - 162
10. Błachno Franciszek - - - - - - 152 - - - - - - - - - -152

sektor C

1. Idziak Magdalena - - - - - - -Stare Miasto - - - - - -5806
2. Czyżowski Grzegorz - - - - - -Skawina Miasto - - - - 3688
3. Pogonowski Bartek - - - - - - Zwierzyniec - - - - - - 2666
4. Wysocki Wojciech - - - - - - -Indyw. - - - - - - - - -2479
5. Hyla Bogusław - - - - - - - - -Indyw. - - - - - - - - -1701
6. Lejda Mariusz - - - - - - - - - Nowa Huta - - - - - - - 984
7. Oktabski Mateusz - - - - - - - Indyw. - - - - - - - - - 880
8. Maciejowski Tadeusz - - - - - Piast - - - - - -  - - - - 494
9. Godyń Grzegorz - - - - - - - - Krzeszowice I - - - - - -442
10. Sapieja Arek - - - - - - - - - Krzeszowice II - - - - - 427
11.Szklarz Szymon - - - - - - - -Indyw. - - - - - - - - - -49

wyniki drużynowe
1. Zwierzyniec - - - - - - - 6 pkt
2. Nowa Huta - - - - - - - -7 pkt
3. Stare Miasto - - - - - - -10 pkt
4. Skawina Miasto - - - - - 12 pkt
5. Piast - - - - - - - - - - - 16 pkt
6. Krzeszowice I - - - - - - 16 pkt
7. Krzeszowice II - - - - - - 18pkt
8. Skała - - - - - - - - - - - 18pkt

PUCHAR SKAWINY - 07.09.2013 - KANAŁ KOPANKA

sektor A

1. Pogonowski Bartek - - - - - - - - Zwierzyniec - - - - 4430
2. Oktabski Mateusz - - - - - - - - -Indyw. - - - - - - - 1430
3. Hyla Bogusław - - - - - - - - - - -Indyw. - - - - - - - 1290
4. Radzik Sławomir - - - - - - - - - - Krzeszowice I - - - 1285
5. Jodłowski Tomasz - - - - - - - - - Nowa Huta - - - - - 1265
6. Piszczek Henryk - - - - - - - - - -Skawina Miasto I - - 780
7. Dziekan Dominik - - - - - - - - - -Stare Miasto - - - - -475
8. Dziedziak Bogusław - - - - - - - - Krzeszowice II - - - -465
9. Holik Sebastian - - - - - - - - - - Skawina Miasto II - - 320
10.Adamczyk Sławomir - - - - - - - -Skawina Hutnik - - - -240

sektor B
1. Dubis Marek - - - - - - - - - - - - Nowa Huta - - - - - - 2150
2. Miernik Maciej - - - - - - - - - - - Zwierzyniec - - - - -  1475
3. Czubaj Mirosław - - - - - - - - - -Skawina Miasto I - - - 1085
4. Więckowski Piotr - - - - - - - - - -Skawina Hutnik - - - - 1080
5. Idziak Magdalena - - - - - - - - - -Stare Miasto - - - - - -1070
6. Lietz Krzysztof - - - - - - - - - - -Indyw. - - - - - - - - - 885
7. Wołek Andrzej - - - - - - - - - - - Piast - - - - - - - - - - 525
8. Palim±ka Łukasz - - - - - - - - - - Krzeszowice II - - - - - 430
9. Wójcik Stanisław - - - - - - - - - -Krzeszowice I - - - - - -360
10.Antos Wiesław - - - - - - - - - - -Skawina Miasto II - - -  105

sektor C
1. Lejda Mariusz - - - - - - - - - - - Nowa Huta - - - - - - - - 3355
2. Nowaczyk Krzysztof - - - - - - - -Zwierzyniec - - - - - - - 3150
3. Czyżowski Grzegorz - - - - - - - -Skawina Miasto I - - - - - - 815
4. Dziekan Michał - - - - - - - - - - -Stare Miasto - - - - - - - -410
5. Holik Michał - - - - - - - - - - - - Indyw. - - - - - - - - - - - 400
6. Godyń Grzegorz - - - - - - - - - - Krzeszowice I - - - - - - - 395
7. Ma¶lak Edward - - - - - - - - - - Skawina Miasto II - - - - - -275
7. Palim±ka Jan - - - - - - - - - - - -Krzeszowice II - - - - - - - 275
9. Mrozicki Albin - - - - - - - - - - -Indyw. - - - - - - - - - - - - 270
10.Chlebek Paweł - - - - - - - - - - Piast - - - - - - - - - - - - - 205
11.Duda Jacek - - - - - - - - - - - -Skawina Hutnik - - - - - - - - 35

wyniki drużynowe
1.Zwierzyniec - - - - - - - - - - - -5 pkt
2. Nowa Huta -- - - - - - - - - - - 5 pkt
3. Skawina Miasto - - - - - - - - - 10 pkt
4. Stare Miasto - - - - - - - - - - -14 pkt
5. Krzeszowice I - - - - - - - - - - 15 pkt
6. Krzeszowice II - - - - - - - - - -19,5 pkt
7. Skawina Hutnik - - - - - - - - - 21
8. Skawina Miasto II - - - - - - - -22,5 pkt
9. Piast - - - - - - - - - - - - - - -26 pkt

PUCHAR NOWEJ HUTY - 01.09.2013 - ZALEW NOWA HUTA

sektor A

1. Bednarski Robert - - - - - - - - Indyw. - - - - 8800
2. Czyżowski Grzegorz - - - - - - Skawina Miasto -6533
3. Lejda Mariusz - - - - - - - - - -Nowa Huta I - - 5998
4. Hyla Bogusław - - - - - - - - - Indyw. - - - - - 4482
5. Maciejowski Tadeusz - - - - -  Piast - - - - - - 3732
6. Idziak Magdalena - - - - - - - -Stare Miasto - -2821
7. M±czka Sebastian - - - - - - - Zwierzyniec - - 2740
8. Mrozicki Albin - - - - - - - - -  Nowa Huta II - -2545
9. Kolasa Janusz - - - - - - - - - Grzegórzki - - - 1707
10.Gumula Rafał - - - - - - - - - Skała - - - - - - -1302
11.Nowak Dawid - - - - - - - - - Krzeszowice - - -1136
12.Holik Sebastian - - - - - - - - Indyw. - - - - - -1110
13. Banach Andrzej - - - - - - - -Proszowice - - - 362

sektor B
1. Nowaczyk Krzysztof - - - - - - Zwierzyniec - - -12203
2. Jodłowski Tomasz - - - - - - - -Nowa Huta I - - -8813
3. Lietz Krzysztof - - - - - - - - - Indyw. - - - - - -8833
4. Piszczek Henryk - - - - - - - - -Skawina Miasto -8633
5. Moliszewski Jerzy - - - - - - - -Proszowice - - - 4614
6. Dziekan Dominik - - - - - - - - -Stare Miasto - - 4444
7. Kalicki Stanisław - - - - - - - - Skała - - - - - - -2736
8. Wołek Andrzej - - - - - - - - - -Indyw. - - - - - -1972
9. Chlebek Paweł - - - - - - - - - -Piast - - - - - - -1724
10.Wójcik Stanisław - - - - - - - - Krzeszowice - - -1533
11. Tylek Paweł - - - - - - - - - - -Nowa Huta II - - 827
12.Wójcik Andrzej - - - - - - - - -  Grzegórzki - - - -350

sektor C
1. Bystroń Michał - - - - - - - - - - Piast - - - - - - 6959
2. Dubis Marek - - - - - - - - - - - -Nowa Huta I - - 6271
3. Konieczka Jerzy - - - - - - - - - -Nowa Huta II - -5449
4. Mierzwa Robert - - - - - - - - - -Proszowice - - - 3900
5. Oktabski Mateusz - - - - - - - - -Indyw. - - - - - -3651
6. Czubaj Mirosław - - - - - - - - - -Skawina Miasto - 3442
7. Pogonowski Bartek - - - - - - - - Zwierzyniec - - - -3005
8. Radzik Sławomir - - - - - - - - - -Krzeszowice I - - -2544
9. Dziekan Michał - - - - - - - - - - Stare Miasto - - - -1196
10. Ma¶lak Edward - - - - - - - - - -Indyw. - - - - - - 970
11.Czapski Krzysztof - - - - - - - - -Grzegórzki - - - - 755
12. Błachno Franciszek - - - - - - - Skała - - - - - - - - 623

wyniki drużynowe
1. Nowa Huta I - - - - - - - - - - - - 6
2. Skawina Miasto - - - - - - - - - -  9
3. Piast - - - - - - - - - - - - - - - - 11
4. Zwierzyniec - - - - - - - - - - - - 12
5. Stare Miasto - - - - - - - - - - - -17
6. Proszowice - - - - - - - - - - - - -18
7. Nowa Huta II - - - - - - - - - - - -18
8. Krzeszowice I - - - - - - - - - - - 24
9. Skała - - - - - - - - - - - - - - - - 24
10.Grzegórzki - - - - - - - - - - - - - 26


PUCHAR KLEPARZA - 31.08.2013 - WISŁA

sektor A

1 . Nowaczyk Krzysztof - - - - - Zwierzyniec - - - - 1050
2 . Mrozicki Albin - - - - - - - - - Indyw. - - - - - - -990
3 . Jodłowski Tomasz - - - - - - -Nowa Huta - - - - -690
4 . Bystroń Michał - - - - - - - - Piast - - - - - - - - 1160
5 . Błachno Franciszek - - - - - -Skała - - - - - - - - 780
6 . Ma¶lak Edward - - - - - - - - Indyw. - - - - - - - 670
7 . Palim±ka Łukasz - - - - - - - Krzeszowice II - - - 560
8 . Idziak Magdalena - - - - - - -Stare Miasto - - - - 450
9 . Kuta Krzysztof - - - - - - - -Kleparz - - - - - - - 410
10. Nowak Dawid - - - - - - - -Krzeszowice I - - - -170
11. Konik Rafał - - - - - - - - - Indyw. - - - - - - - - NK

sektor B

1 . Lejda Mariusz - - - - - - - - Nowa Huta - - - - - - 1720
2 . Czubaj Mirosław - - - - - - -Skawina Miasto - - - - 1440
3 . Lietz Krzysztof - - - - - - - Zwierzyniec - - - - - - -1350
4 . Bystroń Michał - - - - - - - Piast - - - - - - - - - - - 1160
5 . Błachno Franciszek - - - - -Skała - - - - - - - - - - 780
6 . Ma¶lak Edward - - - - - - - Indyw. - - - - - - - - - 670
7 . Palim±ka Łukasz - - - - - -  Krzeszowice II - - - - - 560
8 . Idziak Magda - - - - - - - - Stare Miasto - - - - - - 450
9 . Kuta Krzysztof - - - - - - - Kleparz - - - - - - - - - - 410
10.Nowak Dawid - - - - - - - - Krzeszowice I - - - - - - 170
11.Konik Rafał - - - - - - - - - -Indyw. - - - - - - - - - -NK

sektor C

1 . Pogonowski Bartek - - - - - Zwierzyniec - - - - - - - 1560
2 . Oktabski Mateusz - - - - - -Indyw. - - - - - - - - - - 1040
3 . Dubis Marek - - - - - - - - -Nowa Huta - - - - - - - - 920
4 . Radzik Sławomir - - - - - - -Krzeszowice I - - - - - - -880
5 . Dziedziak Bogusław - - - - - Krzeszowice II - - - - - - 640
5 . Holik Sebastian - - - - - - - Indyw. - - - - - - - - - - -650
7 . Maciejowski Tadeusz - - - - Piast - - - - - - - - - - - -400
8 . Kalicki Stanisław - - - - - - -Skała - - - - - - - - - - - 300
9 . Cygan Leszek - - - - - - - - Kleparz - - - - - - - - - - 180
10.Czyżowski Grzegorz - - - - - Skawina Miasto - - - - - -50
11. Dziekan Michał - - - - - - - Stare Miasto - - - - - - - - 10

wyniki drużynowe
1. Zwierzyniec - - - - - - - - - -5pkt
2. Nowa Huta - - - - - - - - - -  5pkt
3. Skała - - - - - - - - - - - - - 14 pkt
4. Krzeszowice II - - - - - - - - -14 pkt
5. Skawina Miasto - - - - - - - - 15 pkt
6. Piast - - - - - - - - - - - - - - 18pkt
7. Krzeszowice I - - - - - - - - - -18 pkt
8. Kleparz - - - - - - - - - - - - - -22 pkt
9. Stare Miasto - - - - - - - - - - -25 pkt


PUCHAR KOŁA KRZESZOWICE - 29.06.2013 -  PODGÓRKI TYNIECKIE

sektor A

1 . M±czka Sebastian - - - - - - Zwierzyniec - - - -  4460
2 . Dubis Marek - - - - - - - - - -Nowa Huta - - - - -3930
3 . Czyżowski Grzegorz - - - - - Skawina Miasto - - -3710
4 . Wójcik Stanisław - - - - - - -Krzeszowice I - - - -3630
5 . Palim±ka Jan - - - - - - - - - Krzeszowice II - - - 1980
6 . Potoczek Bartek - - - - - - - Indywidualny - - - - 1740
7 . Dziekan Dominik - - - - - - - Stare Miasto - - - - -1630
8 . Ma¶lak Edward - - - - - - - -Indywidualny - - - - -740
9 . Gagalski Andrzej - - - - - - -Indywidualny - - - - - NK

sektor B

1 . Pogonowski Bartek - - - - - -Zwierzyniec - - - - -6200
2 . Lejda Mariusz - - - - - - - - -Nowa Huta - - - - - 4440
3 . Oktabski Mateusz - - - - - - Indywidualny - - - - 4130
4 . Piszczek Henryk - - - - - - - Skawina Miasto - - - 2960
5 . Palim±ka Łukasz - - - - - - - Krzeszowice II - - - -770
6 . Sapieja Arkadiusz - - - - - - Krzeszowice I - - - - 490
7 . Błachno Franciszek - - - - - Skała - - - - - - - - -440
8 . Skóra Jan - - - - - - - - - - Stare Miasto - - - - - 110

wyniki drużynowe
1. Zwierzyniec - - - - - - - - - - - - - 5 pkt
2. Skawina Miasto I - - - - - - - - - - -8 pkt
3. Nowa Huta - - - - - - - - - - - - - - 8 pkt
4. Krzeszowice I - - - - - - - - - - - - 10 pkt
5. Krzeszowice II - - - - - - - - - - - - 16 pkt
6. Stare Miasto - - - - - - - - - - - - - 18 pkt
7. Skała - - - - - - - - - - - - - - - - - -22 pktSPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU PZW KRAKÓW   08-09.06.2013     WISŁA
     
1 . Dubis Marek - - - - - - - -Nowa Huta - - - -  4 pkt - - 2+2
2 . Czubaj Mirosław - - - - - Skawina Miasto - - 4 pkt - - 1+3
3 . G±galski Andrzej - - - - -Podgórze - - - - - - 5 pkt - - 1+4
4 . Pogonowski Bartek - - - Zwierzyniec - - - - -6 pkt - - 5+1
5 . Stypa Tomasz - - - - - - Ciepłownik - - - -  - -7 pkt - - 4+3
6 . Lejda Mariusz - - - - - - -Nowa Huta - - - - - - 8 pkt - - 7+1
7 . Mrozicki Albin - - - - - - -Nowa Huta- - - - - - -8 pkt - - 6+2
8 . Nowaczyk Krzysztof - - -Zwierzyniec - - - - - 8 pkt - - 4+4
9 . Radzik Sławomir - - - - - Krzeszowice- - - - - - 8 pkt - - 3+5
10. Jodłowski Tomasz - - - -Nowa Huta - - - - - 9 pkt - - 2+7
11. Błachno Franciszek - - - Skała - - - - - - - - - 9 pkt - - 3+6
12. Holik Sebastian - - - - - Skawina Miasto - - - -13 pkt - - 6+7
13. Lietz Krzysztof - - - - - -Zwierzyniec - - - - - -13 pkt - - 5+8
14. Piszczek Henryk - - - - - Skawina Miasto - - -14 pkt - - 9+5
15. Oktabski Mateusz - - -  -Zwierzyniec - -  - -  14 pkt - - 8+6
16. Kalicki Stanisław - - - - - Skała - - - - - - - - -15 pkt - - 7+8
17. Wójcik Stanisław -- - - - Krzeszowice - - - - - 18 pkt - - 9+9
18. Małek Krzysztof - - - - - GKO - - - - - - - - - - 18 pkt - - 9+9
19. Maciejowski Tadeusz - - -Piast - - -- - - - - - - NKPUCHAR KOŁA GRZEGÓRZKI   19.05.2013   ZALEW NOWA HUTA

sektor A

1 . Miernik Maciej - - - - - - - Zwierzyniec I - - - - 3515
2 . Nowaczyk Krzysztof - - - Zwierzyniec II - - - -3275
4 . Chlebek Paweł - - - - - - - Indyw. - - - - - - - -3170
5 . Hyla Bogusław - - - - - - - Nowa Huta - - - - - 3005
6 . Radzik Sławomir - - - - - - Krzeszowice I - - - -2855
6 . Gumula Rafał - - - - - - - -Skała - - - - - - - - -1535
7 . Dziekan Michał - - - - - - -Stare Miasto - - - - -1350
8 . Wójcik Andrzej - - - - - - -Grzegórzki - - - - - 1270
9 . Ma¶lak Edward - - - - - - -Skawina Miasto - - - 1025
10. Sapieja Arkadiusz - - - - -Indyw. - - - - - - - - 915
11. Kot Zygmunt - - - - - - - Podgórze - - - - - - -630
12. Dziedziak Bogusław - - - -Krzeszowice II - - - -270

sektor B
1 . Pogonowski Bartek - - - -Zwierzyniec- - - - - - -7560
2 . Lejda Mariusz - - - - - - -Nowa Huta - - - - - - -5535
3 . Idziak Magdalena - - - - -Stare Miasto  - - - - - 4865
4 . Bednarski Robert - - - - -Zwierzyniec II - - - - -4455
5 . Kalicki Stanisław - - - - - Skala - - - - - - - - - - -2515
6 . Piszczek Henryk - - - - - Skawina Miasto - - - - 2060
7 . Palim±ka Łukasz - - - - - Krzeszowice II - - - - -1830
8 . Maciejowski Tadeusz - - -Indyw. - - - - - - - - - 635
9 . Godyń Grzegorz - - - - - Krzeszowice I - - - - - 605
10. Krasowski Jacek - - - - - Grzegórzki - - - - - - - 600
11. Pyrlik Władysław - - - - - Podgórze - - - - - - - -0

sektor C
1. M±czka Sebastian - - - - - Zwierzyniec I - - - - - 4525
2. Błachno Franciszek - - - - -Skała - - - - - - - - - 3690
3. Czyżowski Grzegorz - - - -Skawina Miasto I - - - 3660
4. Wójcik Stanisław - - - - - -Krzeszowice I - - - - - 3500
5. Palim±ka Jan - - - - - - - - Krzeszowice II - - - - -2710
6. Dziekan Dominik - - - - - -Stare Miasto - - - - - -2120
7. Dubis Marek - - - - - - - - Nowa Huta - - - - - - -1650
8. Lietz Krzysztof - - - - - - -Zwierzyniec II - - - - - 995
9. Piekarski Grzegorz - - - - -Indyw. - - - - - - - - - 760
10.Nosal Władysław - - - - - Podgórze - - - - - - - - 160
11.Marta Teodor - - - - - - - Grzegórzki - - - - - - - 130

WYNIKI DRUŻYNOWE

1. Zwierzyniec I - - - - -3 pkt
2. Nowa Huta - - - - - 12
3. Skała - - - - - - - -  12
4. Zwierzyniec II - - - -14
5.Stare Miasto - - - - -15
6.Krzeszowice I - - - - 16
7.Skawina Miasto - - - 17
8.Krzeszowice II- - - - 18
9.Grzegórzki- - - - - - -26
10.Podgórze- - - - - - -28

PUCHAR KOŁA STARE MIASTO       18.05.2013    WISŁA

sektor A

1 . Pogonowski Bartek - - - - -Zwierzyniec - - - - - 2200
2 . Dubis Marek - - - - - - - - Nowa Huta - - - - - -1935
3 . Radzik Sławomir - - - - - - Krzeszowice - - - - - 1165
4 . Błachno Franciszek - - - - - Skała - - - - - - - - 1155
5 . Dziekan Dominik - - - - - - Stare Miasto I - - - - 585
6 . Czubaj Mirosław - - - - - - Skawina Miasto I - - -520
7 .Chlebek Paweł - - - - - - -Piast - - - - - - - - - 420
  . Skóra Jan - - - - - - - - - Stare Miasto II - - - -420
9 . Holik Sebastian - - - - - - -Indyw. - - - - - - - - 265
10 . Palim±ka Łukasz - - - - - -Krzeszowice II - - - - 80

sektor B

1 . Czyżowski Grzegorz - - - - Skawina Miasto I - - - 2890
2 . Hyla Bogusław - - - - - - - Nowa Huta - - - - - - 1340
3 . Surma Kazimierz - - - - - - Stare Miasto II - - - - 1295
4 . Nowaczyk Krzysztof - - - - Stare Miasto II - - - - 1260
5 . Maciejowski Tadeusz - - - -Piast - - - - - - - - - -855
6 . Wójcik Stanisław - - - - - -Krzeszowice I - - - - - 700
7 . Oktabski Mateusz - - - - - Indyw. - - - - - - - - - 490
8 . Idziak Magdalena - - - - - -Stare Miasto I - - - - -295
9 . Pailm±ka Jan - - - - - - - -Krzeszowice II - - - - - 75
10.Sapieja Arek - - - - - - - - Indyw. - - - - - - - - - 45

sektor C
1 . Lejda Mariusz - - - - - - - -Nowa Huta - - - - - - -1690
2 . Lietz Krzysztof - - - - - - - Zwierzyniec - - - - - - 1520
3 . Piszczek Henryk - - - - - - Skawina Miasto I - - - -610
4 . Dziedziak Bogusław - - - - -Krzeszowice II - - - - - 555
5 . Mamot Witold - - - - - - - -Indyw. - - - - - - - - - 450
6 . Kalicki Stanisław - - - - - - Skała - - - - - - - - - - 300
7 . Więcław Stefan - - - - - - - Stare Miasto II - - - - 255
8 . Ma¶lak Edward - - - - - - - - Idnyw. - - - - - - - - 190
9 . Dziekan Michał - - - - - - - - Stare Miasto I - - - - 170
10.Godyń Grzegorz - - - - - - - -Krzeszowice I - - - - 65

WYNIKI DRUŻYNOWE
1 . Nowa Huta - - - - - - - -5
2 . Zwierzyniec- - - - - - - -7
3 . Skawina Miasto I - - - - 10
4 . Stare Miasto II - - - - - 16
5 . Krzeszowice I - - - - - -17
6 . Stare Miasto I - - - - - -19
7 . Skała - - - - - - - - - - -20
8 . Krzeszowice II - - - - - -21
9 . Piast - - - - - - - - - - - 23
PUCHAR BARTKA I MARIUSZA      21.04.2013      PODGÓRKI TYNIECKIE

sektor A

1 . Dubis Marek - - - - - - - - - Nowa Huta - - - - - - 9030
2 . Nowaczyk Krzysztof - - - - Zwierzyniec - - - -  - -8215
3 . Radzik Sławomir - - - - - - Krzeszowice I - - - - - 7183
4 . Czyżowski Grzegorz - - - - Skawina-Miasto - - - - 5176
5 . Lietz Krzysztof - - - - - - - Indyw. - - - - - - - - - 4715
6 . Hyla Bogusław - - - - - - - -Indyw. - - - - - - - - - 4612
7 . Dziekan Dominik - - -- - - -Stare Miasto - - - - - - 3835
8 . Czapski Krzysztof - - - - - -Grzegórzki - - - - - - -1608
9 . Wołek Andrzej - - - - - - - -Piast - - - - - - - - - - 1339
10. Holik Sebastian - - - - - - - Skawina Miasto II - - - 973
11. Dziedziak Bogusław - - - - -Krzeszowice II - - - - - 741
12. Gumula Rafał - - - - - - - - Skała - - - - - - - - - - 190

sektor B
1 . Lejda Mariusz - - - - - - - -Nowa Huta - - - - - - - -7418
2 . Pogonowski Bartek - - - - -Zwierzyniec - - - - - - - 6123
3 . Czubaj Mirosław - - - - - - Skawina Miasto I - - - - 5282
4 . Wójcik Stanisław - - - - - -Krzeszowice I - - - - - - 4385
5 . Oktabski Mateusz - - - - - Indyw. - - - - - - - - - - 3726
6 . Ma¶lak Edward - - - - - - -Skawina Miasto II - - - - 3084
7 . Palim±ka Łukasz - - - - - - Krzeszowice II - - - - - - 2340
8 . Idziak Magdalena - - - - - Stare Miasto - - - - - - - 2319
9 . Bystroń Michał - - - - - - -Piast - - - - - - - - - - - -1853
10. Kalicki Stanisław - - - - - -Skała - - - - - - - - - - - 1194
11. Wójcik Andrzej - - - - - - Grzegórzki - - - - - - - - 1025
12. Holik Michał - - - - - - - -  Indyw. - - - - - - - - - - -197

sektor C
1 . M±czka Sebastian - - - - - Zwierzyniec - - - - - - - 10234
2 . Jodłowski Tomasz - - - - - Nowa Huta - - - - - - - - 6490
3 . Wysocki Wojciech - - - - - Indyw. - - - - - - - - - - 6478
4 . Błachno Franciszek - - - - -Skała - - - - - - - - - - - 4066
5 . Piszczek Henryk - - - - - - Skawina Miasto I - - - - -3802
6 . Maciejowski Tadeusz - - - -Piast - - - - - - - - - - - 3687
7 . Sapieja Arkadiusz - - - - - Indyw. - - - - - - - - - - -2526
8 . Dziekan Michał - - - - - - - Stare Miasto - - - - - - - 2165
9 . Godyń Grzegorz - - - - - - Krzeszowice - - - - - - - - 1921
10. Mrozicki Albin - - - - - - - Indyw. - - - - - - - - - - - 1889
11. PrzeĽmiński Henryk - - - - Skawina Miasto II - - - - - 1511
12. Kralka Czesław - - - - - - Grzegórzki - - - - - - - - - -1008
13. Palim±ka Jan - - - - - - - -Krzeszowice II - - - - - - - 477

WYNIKI DRUŻYNOWE

1 . Nowa Huta - - - - - - - - - 1 - 1 - 2 - - - 4 - - - - - - 22938
2 . Zwierzyniec - - - - - - - - -2 - 2 - 1 - - - 5 - - - - - - 24572
3 . Skawina Miasto I - - - - - -4 - 3 - 4 - - - 11 - - - - - -14260
4 . Krzeszowice I - - - - - - - 3 - -4 - 7 - - - 14 - - - - - -13489
5 . Stare Miasto - - - - - - - - 5 - 7 - 6 - - - 18 - - - - - - 8319
6 . Piast - - - - - - - - - - - - 7 - -8 - 5 - - - 20 - - - - - -6879
7 . Skawina Miasto II - - - - - 8 - -5 - 8 - - --21 - - - - - -5568
8 . Skała - - - - - - - - - - - - 10 - 9 - 3- - - - 22 - - - - - 5450
9 . Grzegórzki - - - - - - - - - -6 - -10 -9 - - - 25 - - - - - 3641
10. Krzeszowice II - - - - - - - 9 - - 6 -10 - - -25 - - - - - 3558


PUCHAR KOŁA ZWIERZYNIEC     14.04.2013r.       POBIEDNIK


sektor A
1 . DZIEKAN MICHAŁ - - - - -STARE MIASTO - - - -  3310
2 . CZAPSKI KRZYSZTOF - - GRZEGÓRZKI - - - - - - 2040
3 . BYSTROŃ MICHAŁ - - - - PIAST - - - - - - - - -  1350
4 . LEJDA MARIUSZ - - - - - NOWA HUTA - - - - - -  1140
5 . PRZE¬MIŃSKI HENRYK - - SKAWINA MIASTO II -  1020
6 . MˇCZKA SEBASTIAN - - -ZWIERZYNIEC II - - - -  960
7 . PALIMˇKA JAN - - -  - - -KRZESZOWICE II - - - - 870
8 . WOŁEK ANRZEJ - - - - - - INDYWIDUALNIE- - - -  630
9 . CZUBAJ MIROSŁAW - - -  SKAWINA MIASTO I - -  620
10.BURMER JAROSŁAW - - - -KOLEJARZ - - - - - - - - 590
11.GODYŃ GRZEGORZ - - - - -KRZESZOWICE I - - - - 220
12.MROZICKI ALBIN - - - - - INDYWIDUALNIE - - - -  130
13.GUMULA RYSZARD - - - - SKAŁA - - - - - - - - - - 110
14.DŻUGAN PAWEŁ - - - - - DOBCZYCE - - - - - - -   80

sektor B
1 . NOWACZYK KRZYSZTOF - - ZWIERZYNIEC - - - - 3160
2 . IDZIAK MAGDALENA - - - -  STARE MIASTO - - -  3030
3 . DUBIS MAREK - - - - - - - - NOWA HUTA - - - - - 2150
4 . PALIMˇKA ŁUKASZ - - - - - KRZESZOWICE II - - - 1690
5 . HYLA BOGUSŁAW - - - - - -INDYWIDUALNIE - - -   1520
6 . PISZCZEK HENRYK - - - - - SKAWINA MIASTO I - - 1020
7 . KWAPIEŃ ŁUKASZ - - - - - -KOLEJARZ - - - - - - -   970
8 . CHLEBEK PAWEŁ - - - - - - PIAST I - - - - - - - - -  800
9 . RADZIK SŁAWOMIR - - - - -KRZESZOWICE I - - - -   770
10. MA¦LAK EDWARD - - - - - - SKAWINA MIASTO II -  480
11.WÓJCIK ANDRZEJ - - - - - - GRZEGÓRZKI - - - - - -  370
12.KALICKI STANISŁAW - - - - SKAŁA - - - - - - - - - -  270
13.CHOJNACKI MACIEJ - - - - - -DOBCZYCE - - - - - - - -100

sektor C
1. CZYŻOWSKI GRZEGORZ - - - -SKAWINA MIASTO I - - - -5690
2. POGONOWSKI BARTEK - - - - ZWIERZYNIEC - - - - - - -  2450
3. OKTABSKI MATEUSZ - - - - - - INDYWIDUALNIE - - - - - 2350
4. JODŁOWSKI TOMASZ - - - - - - NOWA HUTA - - - - - - - 2130
5. HOLIK SEBASTIAN - - - - - - - -SKAWINA MIASTO II  - - 2110
6. MACIEJOWSKI TADEUSZ - - - - PIAST - - - - - - - - - - -1530
7. LIETZ KRZYSZTOF - - - - - - - INDYWIDUALNIE - -  - - -1360
8. BŁACHNO FRANCISZEK - - - - - SKAŁA - - - - - - - - - -  1310
9. WÓJCIK STANISŁAW - - - - - - KRZESZOWICE I - - - - -  970
10.DZIEDZIAK BOGUSŁAW - - - - - KRZESZOWICE II - - - -  960
11.DZIEKAN DOMINIK - - - - - - - - STARE MIASTO  - - - -  230
12.KRALKA CZESŁAW -- - - - - - - - GRZEGÓRZKI - - - - -  200
13.¦LIWIŃSKI GRZEGORZ - - - - - - - DOBCZYCE - - - - - - 190
14.SMAGOWICZ ANDRZEJ - - - - - - - KOLEJARZ - - - - - -  70

PUCHAR KOŁA PIAST -    13.04    - ZALEW ZESŁAWICE

sektor A
1 . MIERNIK MACIEJ - - - - - -ZWIERZYNIEC - - - - 6640
2 . JODŁOWSKI TOMASZ - - - NOWA HUTA - - - - - 6545
3 . CZYŻOWSKI GRZEGORZ - -SKAWINA MIASTO - - 3500
4 . DZIEKAN MICHAŁ - - - - - -STARE MIASTO - - - -2970
5 . CZAPSKI KRZYSZTOF - - - GRZEGÓRZKI - - - - - 2960
6 . OKTABSKI MATEUSZ - - - -INDYW - - - - - - - - 2940
7 . KALICKI STANISŁAW - - - - SKAŁA - - - - - - - - 2760
8 . MACIEJOWSKI TADEUSZ - -PIAST I - - - - - - - -2280
9 . BA¦ WOJCIECH - - - - - - -PIAST II - - - - - - - 2075
10 .DŻUGAN PAWEŁ - - - - - - DOBCZYCE - - - - - - 2000
11 .DZIEDZIAK BOGUSŁAW - -  KRZESZOWICE II - - 1710
12 .MA¦LAK EDWARD - - - - - -INDYW - - - - - - - -1395
13 .GODYŃ GRZEGORZ - - - - - KRZESZOWICE I - - -1035

sektor B
1 . MˇCZKA SEBASTIAN - - - -ZWIERZYNIEC - - - - -    8345
2 . LEJDA MARIUSZ - - - - - - NOWA HUTA - - - - - - - 7120
3 . HYLA BOGUSŁAW- - - - - -INDYWIDUALNIE - - - - - 6640
4 . LIETZ KRZYSZTOF - - - - - INDYWIDUALNIE - - - -  5045
5 . RADZIK SŁAWOMIR - - - - - KRZESZOWICE - - - - - 4120
6 . CZUBAJ MIROSŁAW - - - - - SKAWINA MIASTO - - - 3985
7 . PALIMˇKA JAN  - - - - - - - KRZESZOWICE II - - - - 3385
8 . BŁACHNO FRANCISZEK - - - SKAŁA - - - - - - - - - -3085
9 . IDZIAK MAGDALENA - - - - - STARE MIASTO - - - - -2360
10.WÓJCIK ANDRZEJ - - - - - - GRZEGÓRZKI - - - - - - -1175
11.WOŁEK ANDRZEJ - - - - - - -PIAST II - - - - - - - - - 1155
12.CHLEBEK PAWEŁ - - - - - - - PIAST I - - - - - - - - - 1130
13.¦LIWIŃSKI GRZEGORZ - - - DOBCZYCE - - - - - - - - 215

sektor C
1 . WÓJCIK STANISŁAW - - - - KRZESZOWICE I - - - -  3615
2 . MROZICKI ALBIN - - - - - - INDYWIDUALNIE - - - -   2990
3 . NOWACZYK KRZYSZTOF - -INDYWIDUALNIE - - - -   2905
4 . POGONOWSKI BARTEK - - - ZWIERZYNIEC - - - - -   2480
5 . BYSTROŃ MICHAŁ - - - - - PIAST I - - - - - - - -     2125
6 . DUBIS MAREK - - - - - - - NOWA HUTA - - -- - -     2025
7 . PISZCZEK HENRYK - - - - SKAWINA MIASTO - - -    1635
8 . PALIMˇKA ŁUKASZ - - - - KRZESZOWICE II - - -      1335
9 . DZIEKAN DOMINIK - - - - STARE MIASTO - - - - -     960
10.ŻUREK EDWARD - - - - - -PIAST II - - - - - - - -- -   825
11.BATKO RYSZARD - - - - - INDYWIDUALNIE - - - - -    620
12.CHOJNACKI MACIEJ - - - -DOBCZYCE - - - - - - -      65