3 . KOŁO CZYNNE


Siedziba Koła  :  ul. Kościuszki 10  ,  32-050 Skawina    -    wejście z drugiej strony budynku

OPŁATY

    
             STYCZEŃ        -   każdy poniedziałek  i  czwartek   17:00 – 19:00
                  LUTY               -   każdy poniedziałek  i 
czwartek    17:00 – 19:00
                  MARZEC         -   każdy poniedziałek  i  czwartek   17:00 – 19:00
                  KWIECIEŃ       -   każdy poniedziałek  i  czwartek   17:00 – 19:00

                  MAJ                 -  każdy poniedziałek   17:00  - 19:00
                  CZERWIEC      -  każdy poniedziałek   17:00  -  19:00

W przypadku gdy zaplanowany dzień opłat jest dniem ustawowo wolnym prolongata kart odbędzie się w następnym dniu roboczym              
                                                                                      informacje tel     501 466 717

EGZAMINY NA KARTĘ WĘDKARSKĄ

                  każdy pierwszy piątek miesiąca   17-19
                                                                                       
informacje tel     510 073 079

ZEBRANIA ZARZĄDU KOŁA

                  każda pierwsza środa miesiąca 
                                                                                        
informacje tel     502 902 806