Komisja egzaminacyjna


  Przewodniczący
 
 
Stanisław Świdowski

     510 073 079


  Z-ca Przewodniczącego
  Marek Piszczek

     501 034 478

  Członek Komisji
  Mirosław  Czubaj

     502 902 806