Komisja egzaminacyjna


  Przewodniczący
 
 
Stanisław Świdowski

  510 073 079


  Z-ca Przewodniczącego
  Marek Piszczek

  Członek Komisji
  Mirosław  Czubaj

  502 902 806


  Członek Komisji
  Robert Maślak
 
  511 684 082