Komisja Rewizyjna


  Przewodniczący
  Adam Polus
 
  502 485 110

  sandro1959@o2.pl


  Z-ca Przewodniczącego
  Stanisław Bieda

  Sekretarz
  Grzegorz Twardy
  Członek komisji
 Zbigniew Gdula