Komisja Rewizyjna


  Przewodniczący
  Polus Adam
 
  502 485 110

  sandro1959@o2.pl


  Z-ca Przewodniczącego
  Bieda Stanisław

  Sekretarz
  Gdula Zbigniew

  Członek komisji
  Machlowski Marek