SKŁADKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD


                                     UCHWAŁA NR 307 z dnia 05.10.2021 r.

Na mocy § 47 ppkt 8 Statutu PZW uchwala się składki na ochronę i zagospodarowanie wód  oraz inne opłaty  w Okręgu PZW Kraków na rok 2022

Wysokość składki na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW Kraków dla członków PZW

Dla członka PZW

Wysokość składki na ochronę i zagospodarowanie wód

Nabycie składki  na ochronę i zagospodarowanie wód  uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;

Normalnej

Ulgowej

Niepełna  „N 1”

160 zł

110 zł

nr 1

Niepełna  „N 2”

280 zł

180 zł

nr 1 i  2

Pełna „P”

310 zł

210 zł

Nr 3

Uczestnika

25 zł

Nr 3

a)      Członkowie Honorowi PZW , oraz odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami są zwolnieni z opłacania składki  na ochronę i zagospodarowanie wód.

b)      Każdy wędkarz po nabyciu jednej z powyższych składek otrzymuje Zezwolenie na amatorski połów ryb.

c)   Członkowie PZW mogą nabyć składkę na ochronę i zagospodarowanie wód  w Kołach PZW, Biurze ZO PZW w Krakowie po wykupieniu składki członkowskiej w macierzystym Kole lub przez system elektronicznej sprzedaży e-zezwolenia, która jest ważna po wykupieniu odpowiedniej składki członkowskiej.

d)     Osoby niezrzeszone mogą nabyć opłatę roczną w biurze ZO PZW w Krakowie lub przez system elektronicznej sprzedaży e-zezwolenia.

 

Uprawnieni do nabycia składki na ochronę i zagospodarowanie wód;

 

Ulgowej są;

-    młodzież szkolna, studenci 16-24 lat,

-   członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

     -   kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia mający udokumentowany 10 letni staż w PZW 


         Uczestnika jest;

       -      młodzież  do lat 16

 
Wysokość składki rocznej uzupełniającej do składki rocznej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW w Krakowie dla członków PZW


Członek PZW posiadający składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód niepełną (normalną lub ulgową) Okręgu PZW w Krakowie, który zamierza skorzystać z większej ilości wód i metod połowu udostępnionych do amatorskiego połowu ryb musi nabyć:

Nazwa składki

Po nabyciu składki uzupełniającej
w wysokości;

Nabycie składki rocznej uzupełniającej uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;

Składka uzupełniająca „U – 1”

150 zł

Nr 3

Składka uzupełniająca „U – 2”

120 zł

Nr 1 i 2

Składka uzupełniająca „U - 3” do „N 2”

30 zł

Nr 3

       a)     Przy zakupie składki uzupełniającej rocznej nie ma ulg.
b)   
Członkowie PZW mogą nabyć składkę roczną uzupełniającą w Kołach PZW, Biurze ZO PZW w Krakowie lub przez system elektronicznej sprzedaży e-zezwolenia.
c)    
Wędkarz przy zakupie składki uzupełniającej musi posiadać przy sobie legitymację członkowską i zezwolenie.WYKAZ METOD POŁOWU i WÓD UDOSTĘPNIONYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA  WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKRĘG PZW W KRAKOWIE W ROKU 2022

 

Załącznik nr 1

Brodła - od źródeł do cofki zalewu „Skowronek”

Cedron -od źródeł do ujścia

Dłubnia -od mostu drogowego w m. Wysocice do ujścia z wyłączeniem;

- oznakowanej części lewego zbiornika zalewu Zesławickiego (od nasypu kolejowego) w terminie wskazanym na    tablicach informacyjnych

Drwinia Długa -od źródeł do ujścia

Drwinka -od źródeł do ujścia

Głogoczówka -od źródeł do połączenia Głogoczówki z Harbutówką w miejscowości Wola Radziszowska

Harbutówka -od źródeł do połączenia Harbutówki z Głogoczówką w miejscowości Wola Radziszowska

Krzeszówka - od ujścia Dulówki do połączenia z Racławką

Potok Kościelnicki -od źródeł do ujścia

Prądnik -od mostu drogowego na trasie Wielka Wieś - Przybysławice do ujścia

Regulka - od źródeł do ujścia

Rudawa -od połączenia Racławki z Krzeszówką do mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice i od granicy strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody dla m. Krakowa na jazie  w Mydlnikach do ujścia

Rudno - od mostu drogowego na trasie Zalas – Brodła do ujścia

Sanka - od granicy rezerwatu przyrody „Dolina Mnikowska” do ujścia

Serafa -od źródeł do ujścia

Skawinka -od połączenia potoków Głogoczówki z Harbutówką do ujścia

Sosnówka - od źródeł do ujścia

Stradomka -od źródeł do ujścia

Szreniawa -od źródeł do do ujścia

Ścieklec -od źródeł do ujścia do rzeki Szreniawy w miejscowości Proszowice

Wilga - od źródeł do ujścia z wyłączeniem;

-oznakowanego odcinka od jazu przy ul. Rydlówka do ujścia do rzeki Wisły w miejscowości Kraków w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

Wisła - od ujścia rzeki Skawy do ujścia rzeki Raby wraz ze starorzeczami „Pod Skałą”, „Podgórkami Tynieckimi” i „Starorzeczem Czernichów”.    

z wyłączeniem;

- części dolnego zbiornika Podgórki Tynieckie na wysokości budynku przy ul. Kolna 2 w Krakowie wraz z kanałem przechodzącym pod wałem przeciwpowodziowym ,

- oznakowanego odcinka prawego brzegu Wisły od Stopnia Kościuszko do 50 m poniżej ujścia toru kajakowego

- oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na kanale Łączany w miejscowości Borek Szlachecki w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

-zamkniętej części brzegu basenu portowego  Płaszów w miejscowości Kraków należącego do Przedsiębiorstwa  Namarol

-oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na stopniu wodnym „Przewóz” w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

Zbiornik Bagry Wielkie

Zalew Budzyński – brzeg wspólnoty gruntowej wsi Budzyń

Zbiornik Brzegi nr 3

Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr 1,12,13,14

Zbiornik Cholerzyn wg załączonej mapy

Zbiornik Nieznanowice - Jaroszówka wg załączonej mapy

Składka uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką na wymienionych akwenach bez prawa połowu ze środków pływających

 

Załącznik nr 2

Raba -od mostu drogowego w Dobczycach do ujścia rzeki Stradomki ,

Rudawa -od mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach,

Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr. 2,3,7,9

Zalew Na Piaskach Budzyń-Cholerzyn (dawniej Zbiornik Kryspinów)

oraz wszystkie wody wymienione w załączniku nr 1

 

Składka uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką na wymienionych akwenach w załączniku 1 i 2  oraz ze środków pływających na udostępnionych na ten cel akwenach  z wyłączeniem połowu metodą trollingową.

 

    Załącznik nr 3

    Zbiornik Brzegi nr 2

    Składka uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką na wymienionych akwenach w załączniku
   1 ,2 i 3  oraz ze 
środków pływających na udostępnionych na ten cel akwenach wraz z metodą                      trollingową wyłącznie na rzece Wiśle

 

       

Uwaga! Szczegółowe zasady wędkowania na wymienionych wodach znajdują się w Zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką na 2022 r. oraz w Zasadach amatorskiego połowu ryb na wodach Okręgu PZW Kraków.