SKŁADKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD


1. Wysokość składki na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW Kraków dla członków PZW 

Dla członka PZW

Wysokość składki na ochronę i zagospodarowanie wód

Nabycie składki  na ochronę i zagospodarowanie wód  uprawnia do
 amatorskiego połowu ryb metodami  i  w wodach wymienionych w załączniku;

Normalnej

Ulgowej

Niepełna  „N 1”

160 zł

110 zł

nr 1

Niepełna  „N 2”

280 zł

180 zł

nr 1 i  2

Pełna „P”

310 zł

210 zł

Nr 3

Uczestnika

25 zł

Nr 3

 

a)     Członkowie Honorowi PZW ,oraz odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami są zwolnieni z opłacania składki  na ochronę i zagospodarowanie wód.

b)     Każdy wędkarz po nabyciu jednej z powyższych składek otrzymuje Zezwolenie na amatorski połów ryb.

c)     Członkowie PZW mogą nabyć składkę na ochronę i zagospodarowanie wód  w Kołach PZW  oraz Biurze ZO PZW w Krakowie po wykupieniu składki członkowskiej w macierzystym Kole.

d)     Osoby niezrzeszone mogą nabyć opłatę roczną w biurze ZO PZW w Krakowie

 

2. Uprawnieni do nabycia składki na ochronę i zagospodarowanie wód;

 

Ulgowej są;

·          młodzież szkolna, studenci 16-24 lat,

·          członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

·          kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia mający udokumentowany 10 letni staż w PZW

      Uczestnika jest;

·          młodzież  do lat 16

3. Wysokość składki rocznej uzupełniającej do składki rocznej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW w Krakowie dla członków PZW

 Członek PZW posiadający składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód niepełną (normalną lub ulgową) Okręgu PZW w Krakowie, który zamierza skorzystać z większej ilości wód i metod połowu udostępnionych do amatorskiego połowu ryb musi nabyć:

Nazwa składki

Po nabyciu składki uzupełniającej  w wysokości;

Nabycie składki rocznej uzupełniającej uprawnia do amatorskiego połowu ryb metodami i na wodach wymienionych w załączniku;

Składka uzupełniająca „U – 1”

150 zł

Nr 3

Składka uzupełniająca „U – 2”

120 zł

Nr 1 i 2

Składka uzupełniająca „U - 3” do „N 2”

30 zł

Nr 3

a)     Przy zakupie składki uzupełniającej rocznej nie ma ulg.
b)     Członkowie PZW mogą nabyć składkę roczną uzupełniającą w Kołach PZW i Biurze ZO PZW w Krakowie.         
c)    
Wędkarz przy zakupie składki uzupełniającej musi posiadać przy sobie legitymację członkowską i zezwolenie.

     ZAŁĄCZNIK  NR  1


Brodła
- od źródeł do cofki zalewu „Skowronek”

Cedron -od źródeł do ujścia

Dłubnia -od mostu drogowego w m. Wysocice do ujścia z wyłączeniem;

- oznakowanej części lewego zbiornika zalewu Zesławickiego (od nasypu kolejowego) w terminie wskazanym na    tablicach informacyjnych

Drwinia Długa -od źródeł do ujścia

Drwinka -od źródeł do ujścia

Głogoczówka -od źródeł do połączenia Głogoczówki z Harbutówką w miejscowości Wola Radziszowska

Harbutówka -od źródeł do połączenia Harbutówki z Głogoczówką w miejscowości Wola Radziszowska

Krzeszówka - od ujścia Dulówki do połączenia z Racławką

Potok Kościelnicki -od źródeł do ujścia

Prądnik -od mostu drogowego na trasie Wielka Wieś - Przybysławice do ujścia

Regulka - od źródeł do ujścia

Rudawa -od połączenia Racławki z Krzeszówką do mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice i od granicy strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody dla m. Krakowa na jazie  w Mydlnikach do ujścia

Rudno - od mostu drogowego na trasie Zalas – Brodła do ujścia

Sanka - od granicy rezerwatu przyrody „Dolina Mnikowska” do ujścia

Serafa -od źródeł do ujścia

Skawinka -od połączenia potoków Głogoczówki z Harbutówką do ujścia

Sosnówka - od źródeł do ujścia

Stradomka -od źródeł do ujścia

Szreniawa -od źródeł do do ujścia

Ścieklec -od źródeł do ujścia do rzeki Szreniawy w miejscowości Proszowice

Wilga - od źródeł do ujścia z wyłączeniem;

-oznakowanego odcinka od jazu przy ul. Rydlówka do ujścia do rzeki Wisły w miejscowości Kraków w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

Wisła - od ujścia rzeki Skawy do ujścia rzeki Raby wraz ze starorzeczami „Pod Skałą”, „Podgórkami Tynieckimi” i „Starorzeczem Czernichów”.    

z wyłączeniem;

- części dolnego zbiornika Podgórki Tynieckie na wysokości budynku przy ul. Kolna 2 w Krakowie wraz z kanałem przechodzącym pod wałem przeciwpowodziowym ,

- oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na kanale Łączany w miejscowości Borek Szlachecki w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

-zamkniętej części brzegu basenu portowego  Płaszów w miejscowości Kraków należącego do Przedsiębiorstwa  Namarol

-oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na stopniu wodnym „Przewóz” w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

Zbiornik Bagry Wielkie

Zalew Budzyński – brzeg wspólnoty gruntowej wsi Budzyń

Zbiorniki Brzegi nr 3

Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr 1,7,12,13,14

Zbiorniki Cholerzyn

Dozwolone  wszystkie metody połowu z wyłączeniem połowu ze środków pływających

 

ZAŁĄCZNIK  NR  2

 

Raba -od mostu drogowego w Dobczycach do ujścia rzeki Stradomki ,

Rudawa -od mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach,

Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr. 2,3,9

Zalew Na Piaskach Budzyń-Cholerzyn (dawniej Zbiornik Kryspinów)

Zbiornik Brzegi nr. 2

Oraz wszystkie wody wymienione w załączniku nr 1

Dozwolone wszystkie metody połowu z wyłączeniem metody trollingowej

 

ZAŁĄCZNIK  NR  3


Dozwolone wszystkie wody wymienione w załączniku 1 i 2 oraz wszystkie  metody połowu