Zarząd koła


  PREZES
  Mirosław Czubaj
 
      502 902 806
 
  miroslawczubaj@pzwkrakow.hub.pl

  V-CE PREZES
  DS GOSPODARCZYCH
   Kazimierz Jurek

     511 919 538

  V-CE PREZES
  DS SPORTOWYCH
  
   Stanisław Wójcik
 
      666 032 386
  

  SEKRETARZ
 

   Marek Piszczek

     501 034 478

 
  SKARBNIK
  Zbigniew Jakubowski

     501 466 717
  CZŁONEK ZARZĄDU
    Stanisław Świdowski
      
         510 073 079
  GOSPODARZ KOŁA
  Józef Kapłon 

     604 417 922

  CZŁONEK ZARZĄDU
  Mieczysław  Kutek


     791 911 541
  CZŁONEK ZARZĄDU
  Jan Liskiewicz

   784 023 650