Zarząd koła


  PREZES
  Mirosław Czubaj
 
  502 902 806
 
  miroslawczubaj@pzwkrakow.hub.pl

  V-CE PREZES
  DS GOSPODARCZYCH
   Kazimierz Jurek

  V-CE PREZES
  DS SPORTOWYCH
   Robert Maślak
 
   511 684 082

  SKARBNIK
  Zbigniew Jakubowski

  501 466 717

 

  SEKRETARZ
  Marek Piszczek

  CZŁONEK ZARZĄDU
  Marcin Badura

  CZŁONEK ZARZĄDU  Stanisław Świdowski

  510 073 079

  CZŁONEK ZARZĄDU
   Grzegorz Twardy

 CZŁONEK ZARZĄDU
   Mieczysław  Kutek

 CZŁONEK  ZARZĄDU
   Józef Kapłon